Tieto PPS Sekretessmeddelande och Meddelande om Cookies

2018-05-24 - Tieto PPS (In English)

Tieto PPS Sekretessmeddelande

Tieto har åtagit sig att skydda din integritet och personliga data. Tieto PPS, som en leverantör av utbildningskurser, konsulttjänster och licenser knutna till vår produkt PPS, har infört ett antal rutiner och regelverk i syfte att skydda personers integritet som kontaktar oss, köper tjänster av oss eller besöker vår hemsida. Detta meddelande beskriver hur vi samlar in, lagrar och använder persondata.

I samband med att du kontaktar oss kan du bli tillfrågad att lämna ut nödvändig information som vi behöver för att kunna erbjuda dig de tjänster som du önskar. Persondata kan innehålla ditt namn, e-post, telefonnummer, företagsdetaljer, annan kontaktinformation etc. Vi kommer inte efterfråga information som inte är nödvändig.

Användande av information

Detta är de sammanhang där din information kommer användas

Elektronisk marknadsföring

Ändra och radera information och samtycke

Offentliggörande av information

Tieto PPS respekterar dina sekretessrättigheter och det faktum att information om dig är konfidentiell. Vi varken säljer eller delar information om dig.

Tillgång till information är begränsad till anställda på Tieto PPS och behovsprövad gentemot externa lärare som levererar tjänster till Tieto PPS.

Juridisk grund

När du lämnar ut persondata till Tieto PPS godkänner du att Tieto PPS registrerar och hanterar denna information för specifika syften. Med juridisk grund kommer Tieto PPS förlita sig på fullgörande av kontrakt, legitimt intresse och samtycke. Vänligen notera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke, korrigera dina personuppgifter samt utöva din rätt att bli glömd genom att kontakta oss. Vänligen notera också att genom att du gör detta kan konsekvensen bli att vi inte kan leverera de tjänster till dig som är överenskomna.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vi kan inkludera länkar till tjänster från andra webbplatser utanför Tieto på vår webbplats. Dessa andra webbplatser är inte kontrollerade av oss och vi uppmanar dig att läsa deras sekretessmeddelanden.

Möjlighet att säga nej

Om du önskar säga nej till vidare e-post kommunikation, vänligen kontakta oss. Skicka din begäran via e-post till pps@tieto.com

Kommentarer och frågor

Om du har frågor, kommentarer eller funderingar gällande vårt sekretessmeddelande kontakta oss via e-post: pps@tieto.com

Meddelande om Cookies

Hur vi använder cookies på PPS webbsidan: edu.ppsonline.se

Webbsidan använder cookies för att ge användaren möjlighet att navigera runt på webbsidan samt för att inhämta anonym statistisk information för att ge underlag för utveckling av tjänsterna.

De typer av cookies som används är:

Sessionscookies – En cookie som lagras temporärt på användarens dator för att hålla reda på information som är kopplad till användarens session på en webbplats. Detta för att möjliggöra interaktion med webbplatsen på ett smidigt och tryggt sätt. När användaren stänger webbläsaren försvinner denna typ av cookies.

Cookie med utgångsdatum – Denna cookie lagras på användarens dator under en tid och bidrar t ex till att förhindra att samma användare får samma uppdateringsinformation flera gånger. När utgångsdatumet nås så raderas dessa cookies.

Sessionscookies används under tiden som en besökare använder PPS webbsida. Dessa cookies gör så att användaren kan navigera runt på webbsidan på ett tillfredställande sätt utan att behöva ange inloggningsuppgifter vid varje klick och bidrar till säkerheten på sidan. Dessa cookies försvinner när webbläsaren stängs.

Cookie med utgångsdatum används på PPS webbsidan för att registrera om en användare har godkänt användandet av cookies och för att bidra till användarupplevelsen genom att en användare inte får upp samma tillfälliga meddelande angående exempelvis uppdateringar mer än en gång.

Cookie notifieringar och inställningar

På webbsidan antas att samtycke till dessa cookies blir godkänt i och med att länkar till denna cookie notice finns lättillgängliga och synliga på webbsidan.

Du har rätten att själv bestämma om du vill acceptera cookies eller inte och att göra dina egna inställningar gällande detta på din dator.

Dessa inställningar kan vara att acceptera alla cookies, meddela dig när en cookie blir satt eller att blockera alla typer av cookies. Däremot medför en blockering av alla cookies att funktionaliteten av webbsidan begränsas. Alla webbläsare är olika och för att veta hur just din webbläsare hanterar inställningar av cookies titta i din webbläsares ”Hjälp” meny.

Analys av webbsida

Vi använder Google Analytics inom PPS webbsida för att få fram statistik på hur användare navigerar runt på webbsidan och hur de hittade till denna. Detta för att vi ska veta vilket material som användarna accessade. Google Analytics ger också statistik för om webbsidan besökts tidigare samt hur många individuella användare som använder webbsidan. Google cookies kan vi inte använda för att identifiera enskilda individer, de används enbart för att få fram statistik och för att förhindra negativ inverkan på användarupplevelsen vid uppdateringar.

Om besöket på webbplatsen inte ska visas i Google Analytics statistiken går det att använda ett opt-out tillägg till webbläsaren som ni hittar här.